SlovenskyAnglicky
Menu
Úvod
História chovu mačiek na Slovensku
ÚOK CHM
Sekcie ÚOK CHM
Zákl.organizácie a klub SZCH
Dokumenty SZCH
Dokumenty FIFe
Dokumenty pre chovateľa
Poradcovia chovu
Plemenná kniha SZCH
Zoznam chovateľských staníc FIFe
Plemená mačiek
Dokumenty pre vystavovateľa
Medzinárodní posudzovatelia FIFe v SR
Kalendár výstav
História Svetových výstav mačiek
Súťaže
Zmluvy
História dokumentov ÚOK CHM
História dokumentov FIFe
Fotogaléria
Príspevky
Veterinár radí
Kontakt

INFORMÁTOR DECEMBER 2014 

táto sekcia Vás bude pravidelne informovať o práci jednotlivých členov ÚOK CHM

7.12.2014 Žiadosť o udelenie výnimky pre p. Chrappovú.

8.12.2014 Žiadosť členmi ÚOK CHM schválená.

                Zasadnutie P RR a RR SZCH bola zrušená. Plánovaný termín - január 2015.

                FIFe udelilo licenciu pre kategóriu II p. Dominike Halickej.  

11.12.2014 Zápisnica zo zasadnutia ÚOK CHM SZCH. 

 

INFORMÁTOR NOVEMBER 2014 

4.11. 2014 Žiadosť ZO CHM SZCH Senec - Club Italia pre Mrs Anna Rosada bola schválená.

                  Informačný servis pre verejnosť. 

5.11. 2014 Propagácia chovu mačiek a MVM Nitra 2014 v rádiu Regína. Propagácia chovu mačiek prostredníctvom Svetového víťaza ÁRES DEVIL v TV Markíza. 

6.11.2014 Zapracovanie pripomienok k novým stanovám OZ jednotlivých ZO prípravným výborom.

9.11.2014 Žiadosť Mrs Jekaterina Muzychko, Švajčiarsko o vstup do SZCH ( ZO BA1).

18.11.2014 Plánované p RR SZCH na 29.11.2014 v BA. 

                   FIFe udelilo licenciu medzinárodného posudzovateľa pre kategóriu II p. Kataríne Bálikovej.   

21.11.2014 Rozhlas Regina - upätavka na Svet zvierat a MVM v Nitre.

22. - 23. 11. 2014 Medzinárodná výstava mačiek v Nitre. 

25.11.2014 Plánovaná RR SZCH je na 20.12.2014. 

27.11.2014 ÚOK upozorňuje svojich členov, že potrebné posudky a diplomy do súťaže o titul Národný víťaz 2014 treba poslať do 10.1.2015 na adresu : Slávka Chrappová, Partizánska 13, 900 21 Svätý Jur. 

 

INFORMÁTOR OKTÓBER 2014  

1.10.2014 tajomníčka ÚOK CHM Ing. arch. Minárová doručila dokumenty na zverejnenie : Zápisnicu z 3. zasadnutia ÚOK CHM SZCH, Zápisnicu z GA 2014 a Pozvánku na 4. zasadnutie ÚOK CHM.

2.10.2014 Hore uvedené dokumenty zverejnené na našej web stránke.  

4.10.2014 Gratulujeme Dominike Halickej k úspešnej skúške na kategóriu II Polodlhosrsté mačky v Maďarsku.

10.10. 2014 Žiadosť ZO CHM SZCH Bratislava 1 o termíny na MVM pre roky 2023 a 2024. Schválené členmi komisie a postúpené na schválenie P RR SZCH.

11.10.2014 Žiadosť ZO CHM SZCH Bratislava 1 schválená predsedníctvom RR SZCH a postúpená na schválenie FIFe.

                 Žiadosť Dominiky Halickej - žiačka posudzovateľka v kategórii I bola FIFe schválená

16.10 2014 Žiadosť ČSCH koček - potvrdenie splnenia kvalifikácie pre  účastníkov Svetovej výstavy mačiek v Prahe - členov SZCH. 

17.10.2014 Zasadnutie ÚOK CHM SZCH od 9.00 hod. v zasadačke SZCH v BA - zrušené. Zmena termínu na 28. 10. 2014 

                   Na Svetovú výstavu mačiek do Prahy ( 25, - 26. 10 ) ide 27 vystavovateľov zo SR spolu bude vystavených 40 mačiek/ kocúrov rôznych plemien.      

                    Svet mačiek - výstava fotografii mačiek novinárky, cestovateľky a opatrovkyne Ivety Pospíšilovej - OC Aupark Piešťany - predajňa Chovateľských potrieb od 9.00 - 17.00 hod.

18. - 19. 10 Medzinárodná výstava mačiek v Banskej Bystrici, Športová hala Dukla  

19.10. 2014 Prípravný výbor poslal na jednotlivé ZO  Návrh stanov pre novú organizáciu chovateľov mačiek na pripomienkovanie. Termín pripomienkovania do 31.10.2014.

21.10.2014 Zasadnutie ÚOK CHM SZCH. 

23.10.2014 SZCH potvrdil splnenie kvalifikácie pre účastníkov Svetovej výstavy mačiek v Prahe. 

25. - 26. 10. 2014  Svetová výstava mačiek v Prahe.  

26.10.2014 Blahoželáme nášmu Svetovému víťazovi NW ÁRES DEVIL, DSM v kategórii domáce krátkosrsté mačky.

27.10. 2014 Informačný servis

28.10. 2014 Žiadosť ZO CHM SZCH Senec - Club Italia - nový člen Mrs. Anna Rosada.. Žiadosť odoslaná na ANFI a FFe.

                    

INFORMÁTOR SEPTEMBER 2014  

2.9.2014 FIFe potvrdilo Ing. Minárovú za medzinárodnú posudzovateľku FIFe pre kategóriu I Perzské a exotické mačky 

3.9.2014 Výzva pre pracovnú skupinu zo strany ÚOK CHM SZCH predložiť návrh stanov.

4.9.2014 Žiasosť ZO CHM SZCH Žilina o zmenu termínu pre MVM Žilina 2015 - Triangel Show. 2.5.2015. Žiadosť zaslaná na FIFe. 

12. 9. 2014 Zaslané podklady z GA FIFe Riga 2014 z FIFe.

14.9.2014 Návrh novej štruktúry organizácie odoslané pracovnou skupinou na pripomienkovanie členmi jednotlivých ZO.

15.9.2014 Žiadosť ZO Žilina o zmenu termínu MVM Žilina 2015 - Triangel show bola FIFe schválená.

16.9.2014 Odoslaný materiál pracovnej skupiny na jednotlivé ZO k vyjadreniu členov ZO. Prosím ak ste ako člen ZO nedostal/a tento materiál, kontaktujte svoju ZO. Termín vyjadrenia sa k predloženým materiálom je 30.9.

18.9.2014 ÚOK CHM SZCH plánuje svoje zasadnutie na 11.10.2014.  Predsedníctvo RR SZCH je plánované na 4.10.

19.9.2014 Žiadosť ZO Senec - prijatie nového člena  Mrs. Marialuisa Cocito.

21.9.2014 Žiadosť odoslaná na ANFI a FIFe.

23.9.2014 Žiadosť ZO Senec - prijatie nového člena Mrs Marialuisa Cocito schválená ANFI a FIFe..

26.9.2014 Odoslaná na jednotlivé ZO ponuka pre členov SZCH poslať fotografie mačiek do kalendára SZCH. Uzávierka čo najskôr. Kalendár vyjde koncom novembra.

29.9.2014 Zasadnutie P RR SZCH sa bude konať 11.10.2014

INFORMÁTOR AUGUST 2014

1.8.2014 - Bc. Peciar príprava medzinárodnej súťaže Mladých chovateľov mačiek v Nitre - súťažné otázky.

3.8. 2014 - Informačné poradenstvo pre chovateľa - registrácia chovateľskej stanice

4.8.2014 - žiadosť Anny Wilczek k FPL - oprava rodokmeňa vydaného v Poľsku  

              - odoslaná zmluva o spolupráci medzi SZCH a FPL - program plemennej knihy

5.8.2014 - žiadosť ZO Trnava zapožičať klietky pre Propagačnú výstavu mačiek v Trnave na 13.9.2014. Žiadosť postúpená vedeniu SZCH.

6.8. 2014 - žiadosť  MVDr. Ján Vereš - experimentálne krytie britských mačiek. 

7.8.2014 - Informácia o súťaži medzinárodnej súťaži mladých chovateľov mačiek, ktorá sa bude konať na strednej veterinárnej škole v Nitre v stredu 20.8.2014.

8.8.2014 - žiadosť FIFe pre posudzovateľov Mentorov - dotazník

             - žiadosť ZO Senec CHM pre FIFe - zrušenie členstva Mrs Ferrari v SZCH - zaslané na FIFe

13.8.2014 - žiadosť ZO CHM Trnava o uskutočnenie Propagačnej výstavy mačiek v Trnave.

               - žiadosť Štátnej a potravinovej veterinárnej správy : Dotazník Európskej komise http://sancodogandcat.izs.it/limesurvey/w/p/index.html
                 Zdravie a pohoda zvierat využívané na komerčné účely. Ak chcete prispieť k novej legislatíve, ktorá upravuje podmienky mačiek a psov pri predaji prosím vyplňte hore uvedený dotazník.

               - žiadosť MVDr. Vereša bola členmi ÚOK CHM SZCH schválená

15.8.2014 - žiadosť ZO CHM SZCH Trnava Propagačná výstava mačiek bola schválená.

17.8.2014 - žiadosť Mrs Anny Wilczek - vybavená

22. - 23. 8. 2014 Ing. Gabriela Minárová zložila úspešne skúšku na kategóriu I v Indonézii. Srdečne blahoželáme.

25.8.2014 Žiadosť ZO CHM SZCH Senec - Club Italia na SZCH - noví členovia Mrs. Grillo Benedetta a Mr. Zani Gabriele.

26. 8. 2014 -  Tlačivá : Krycí list a Žiadosť o názov chovateľskej stanice na vyplnenie pre chovateľa priamo cez počítač. Pripravili Ing. Minárová a Marco Mazzoni - ZO Senec Club Italia.

27.8.2014 - aktualizácia web stránky

                 - žiadosť ZO CHM SZCH Senec - Club Italia - noví  členovia Mrs. Grillo Benedetta a Mr. Zani Gabriele odoslané na schválenie ANFI a FIFe 

28.8.2014  - žiadosť ZO CHM SZCH Senec - Club Italia  - noví členovia Mrs. Grillo Benedetta a Mr. Zani Gabriele schválené ANFI a FIFe.

INFORMÁTOR JÚL 2014 

2.7.2014 - ANFI - potvrdení noví členovia pre ZO CHM Senec  Mrs. Claudia Cortesi, Mrs. Alessia Lorandi, Mrs. Irene Messia, Mrs. Licia Ciufo, Mrs. Silvia Sabatini,
Mr. Roberto Migliazza.

              - FIFe povolenie pre Dr. Ivanková posudzovať na non FIFe medzinárodnej výstave 30. - 31.8. 2014 v Krasnojarsku, RU.

3.7.2014 - FIFe povolilo skúšku Ing. arch. Minárovej pre kategóriu I v  Bandungu, Indonézia 22+23.08.2014. Skúšajúsi Dr. Mahelková, Dr. Ivanková. 

11.7. 2014 - MVM v Bratislave, ktorá sa mala konať  2. - 3. 8. 2014 bola na žiadosť organizačného výboru ZO BA 1 zrušená v kalendári FIFe.

13.7.2014 - úprava web stránky MVM Slovensko

19.7.2014 - p. Katarína Báliková zložila skúšku na medzinárodnú posudzovateľku FIFe pre kategóriu II. Srdečne blahoželáme. 

                - Mgr. Adamec poslal žiadosť o aktuálny zoznam adries FIFe posudzovateľov. 21. 7. odoslaný adresár.

22.7.2014 - p. Chrappová poslala členom ÚOK CHM návrh na zmenu Smernice pre organizovanie výstav na pripomienkovanie. 

30.7.2014 - p. Chrappová poslala žiadosť upresniť informácie na web stránke pre ZO BA5.  

31.7. 2014 - poskytnutý informačný servis pre chovateľku - dovoz mačky do Švédska

INFORMÁTOR JÚN 2014

3.6.2014 v časopise Chovateľ vyšiel článok o plemene Mainská mývalia mačka a článok o XI. zjazde SZCH - pripravila Soňa Ivanková -  mediálna sekcia

4.6.2014 v časopise Pes a mačka vyšiel portét plemena Britekej mačky - pripravila Ema Voláriková 

5.6.2014 rezignovala p. Bev Elian ako členka a  posudzovateľka FIFe.

7.6.2014 - hlavná poradkyňa chovu poslala dopis predsedovi a tajomníkovi SZCH kde upozornila na problémy s plemennou knihou a žiadala okamžité riešenie.

10.6.2014 - Žiadosť ZO CHM Senec Club Italia - noví členovia : Mrs. Licia Ciufo, Mr. Roberto Migliazza - žiadosť odoslaná ANFI dňa 12.6

                    Stretnutie Dr. Ivankovej, Ing. Minárovej a tajomníka SZCH na SZCH. Riešenie technického zabezpečenia plemennej knihy a pracovnej zmluvy pre Ing. Minárovú. 

12.6.2014 -  Žiadosť ZO CHM Senec Club Italia - noví členovia : Mrs. Silvia Sabatini, Mrs. Alessia Lorandi, Mrs. Irene Messia - žiadosť odoslaná ANFI dňa 12.6

                    Stretnutie Dr, Ivankovej a predsedu SZCH  v Nitre - riešenie dopisu Bc. Huňadyovej. 

13.6. 2014 - SZCH - štatutári odsúhlasili nákup novej techniky pre plemennú knihu.

                    - FIFe povolenie pre p. Katarínu Bálikovú skúška pre kategóriu II  Gliwice, Poľsko, 18. - 19.7.2014. Skúšajúci Irek Pruchniak a Yan Roca Folch.

16.6.2014 - nákup a inštalácia novej techniky pre plemennú knihu - členovia komisie mačiek. Podpísaná zmluva p. Minárovej so SZCH - TPP pre odbor mačiek, králikov a mladých chovateľov.

17.6.2014 - písomná komunikácia medzi členmi ÚOK ohľadom pracovnej náplni pre tajomníčku komisie mačiek - podnet - nesúhlasné stanovisko Bc. Huňadyovej aby Ing. Minárová viedla aj odbory mladých chovateľov a odbor králikov  

18.6. 2014 - žiadosť Ing. arch. Minárovej  - skúška na medzinárodného posudzovatea kat. I - žiadosť po schválení členmi komisie odoslaná na FIFe 19.6. 2014

                    - podnet ZO CHM Trnava , stiahnutý iniciatorom  dňa 19.6.ako neopodstatnený

19.6.2014 - pozvánka pre ZO CHM SZCH na stretnutie odoslaná predsedom a tajomníkom jednotlivých ZO CHM SZCH

                   - osobné stretntie predsedníčky ÚOK CHM s predsedom SZCH a informovanie o písomnej komunikácii mezi členmi komisie zo dňa 17.6.2014  - téma stav plemennej knihy a PZ tajomníčky komisie

20.6.2014 - práca na programe plemennej knihy. Program presunutý do nového počítača prostredníctvom programátora. Ďakujeme p. Kováčovej za pomoc pri postupnom spojazdení programu v novom počítači.

22.6.2014 - písomná komunikácia medzi členmi ÚOK CHM. Príprava podkladov na predsedníctvo RR SZCH - žiadosti ÚOK CHM. Príprava návrhu Zmluvy o poskytnutí služby pre SPKM, odoslaná na pripomienkovanie členom komise.  

23.6.2014 - propozície na MVM Bratislava - Viničné september 2014 - aktualizácia web stránky

24. 6. 2014 - písomná poradňa pre chovateľov

26.6.2014 -  propozície na MVM Žilina agust 2014 - aktualizácia we stránky

27. 6. 2014 - žiadosť ZO Senec Club Italia - nový člen Claudia  Cortesi : žiadosť odoslaná ANFI

28.6.2014 - zasadnutie predsednícta Republikovej rady SZCH, požiadavky ÚOK CHM SZCH :

- žiadosť  o opravu pracovnej zmluvy a vypracovanie dodatku k pracovnej zmluve Ing. arch. Minárovej - odsúhlasená oprava, dodatok zmenený na uznesenie. Ing. arch. Minárová bude do 31.8.2014 viesť len plemennú knihu,

- žiadosť o povolenie pracovnej zahraničnej cesty do Poľska pre tajomníčku ÚOK CHM za účelom podpísania Zmluvy o poskytnutí služby pre SPKM, spojenú so školením na nový program plemennej knihy - odsúhlasené,

- žiadosť o preplatenie naviac odpracovaných hodín pre tajomníčku ÚOK CHM SZCH - odsúhlasené

- oficiálne rokovanie so štatutármi zväzu a s členmi predsedníctava o odčlenení sa odboru chovateľov mačiek zo SZCH a založenie novej organizácie chovateľov mačiek. Žiadosť obsahujúca dve žiadosti zaslané pre P RR SZCH a RR SZCH :

1. Plemennú knihu poskytnúť novozaloženej organizácii

2. Rezignácia SZCH ako člena FIFe k 31.12.2014 a písomný súhlas pre FIFe, že nástupnickou organizáciou bude novozaložená organizácia chovateľov mačiek, jej činnosť začne k 1.1.2015.  

Žiadosť bola štatutármi a  členmi predsedníctva prediskutovaná a postupuje na zasadnutie RR SZCH k rozhodnutiu. Žiadosť má šancu byť odsúhlasená len v prípade, že bude 100% vôľa chovateľov mačiek odísť zo SZCH. Úlohou funkcionárov v jednotlivých ZO CHM SZCH je osloviť svojich členov, ktorí sa do t.č. nevyjadrili aby tak urobili čo najskôr. 

Po skončení zasadnutie predsedníctva RR SZCH sa stretli zástupcovia ZO CHM SZCH ( okrem ZO Púchov, Senec a ZO Rimavská Sobota ) na svojom stretnutí, kde boli účastníci stretnutia informovaní o priebehu zasadnutia predsedníctva. Na stretnutí si zástupcovia ZO CHM SZCH zvolili prípravný výbor ( p. Chrappová, Ing. Jakubčíková, JUDr. Tkáč, Mgr. Adamec ) k založeniu OZ Felis Slovakia a poverili prípravný výbor zostaviť Stanovy OZ a pripraviť príslušné kroky k registrácii OZ na MV SR. Diskutovali o možnej štruktúre OZ. Organizátori MVM riešili kalendár medzinárodných výstav mačiek na Slovensku. 

29.6.2014 - aktualizácia Informátora

 

INFORMÁTOR MÁJ 2014

3.5.2014 sa konal zjazd SZCH. ÚOK CHM predložila niekoľko návrhov na zmenu Stanov SZCH. Komisia pre prípravu nových Stanov vo svojom návrhu     neakceptovala ani jeden z našich návrhov. Priamo na zjazde p. Ivanková upozornila na uvedenú skutočnosť a na základe toho sa podarilo do nových Stanov SZCH zapracovať pre nás zásadnú zmenu a to, že ÚOK vedie a riadi plemennú knihu. V časti diskusia vystúpila v mene ÚOK CHM p. Ivanková    a informovala účastníkov zjazdu o dôvodoch, prečo chovatelia mačiek prejavili vôlu osamostatniť sa od SZCH.  

4.5.2014  Odoslaná žiadosť p. Dominiky Halickej na FIFe - skúška žiaka posudzovateľa  v kategórii II.

5.5.2014 Telefonát s novým štatutárom, ktorého p. Ivanková informovala o potrebe urýchlene riešiť pracovníka plemennej knihy a zmenu jeho pracovnej  zmluvy.

11.5.2014 -  Žiadosť Marco Mazzoni - MVM Nitra - žiak posudzovateľ - odsúhlasená ZO CHM Nitra. 

                 - Žiadosť Marco Mazzoni - doplnenie kategórie I, žiak posudzovateľ - FIFe odsúhlasená. 

                 - Žiadosť ZO CHM Senec Club Italia - nový člen Arianna Cuzzilla odoslaná na FIFe a ANFI - v riešení.

                 - Urgencia pre ANFI - žiadosť o vyjadrenie k žiadosti ZO CHM Senec Club Italia - Alessandro Giulianelli a Natalia Murria Lopez - noví členovia                      v riešení.

                 - Simone Caratozzolo - žiadosť na FIFe - zmena kategórii - žiak posudzovateľ - v riešení.

12.5. 2014  Žiadosť do BRC RAG p. Monika Kováčová - odoslaná FIFe.

13.5.2014   Stretnutie p. Ivankovej s novými štatutármi zväzu. Informovala tajomníka zväzu o vážnych problémoch s programom plemennej knihy. Pracovná zmluva by mala byť v najbližších dňoch vyriešená.

14.5.2014 - Trvalý pracovný pomer s Ing. Minárovou dohodnutý.

                 - Zvolanie mimoriadneho zasadnutia ÚOK CHM na 22.5.2014. Program bude onedlho zverejnený.

                -  Výzva pre možných programátorov Program plemennej knihy. Viac v časti Plemenná kniha, časť Horúce novinky. 

15.5.2014    Pozvánka na predstavenie nového programu registrácie mačiek pre členské krajiny FIFe. Účasť potvrdila Ing. Minárová.

16.5 2014 -  Predsedovia sekcii : vyhodnotenie činnosti za rok 2013 a plán na rok 2014.  

                 -  Zasadnutie predsedníctva RR SZCH pozvánka pre predsedníčku ÚOK CHM 28.6.2014.

                   -  Žiadosť ZO CHM Senec - nový člen  pani Barbara Nelli.

17.5.2014  - Žiadosť ZO CHM Senec odoslaná na FIFe a ANFI.

                  - Žiadosť Kataríny Bálikovej - skúška na kategóriu II odsúhlasená členmi komisie a odoslaná na FIFe.

                  - Aktualizácia stránky szch-macky.sk. 

                    - Mediálna sekcia : odoslané články do časopisu Chovateľ : Plemeno Mainská mývalia mačka a Informácia o XI. zjazde SZCH.

                   - Opätovná výzva pre ANFI odpovedať na naše žiadosti ( traja noví členovia ZO CHM Senec ).

18.5.2014  - Aktualizácia stránky szch-macky.sk

19.5. 2014  - Sekcia pre mladých chovateľov.  Vypracovala otázky pre súťaž mladých chovateľov - oblastné kolá.

                 - ANFI  potvrdení noví členovia pre ZO Senec  Mr. Alessandro Giulianelli, Mrs. Natalia Murria Lopez, Mrs. Barbara Nelli.
 

20.5. 2014 - Odoslané komisii pre prácu s mládežou SZCH k použitiu OV SZCH.

21.5.2014 - Prijatá žiadosť  p. Bálikovej a odoslaná Generálnemu sekretárovi FIFe - výnimka pre plemená LPL / LPS ku skúške v kategórii II.

                 - FIFe povolilo skúšku p. Dominike Halickej v kategórii II. Termín 3. - 4 .októbra, MVM Gyor, HU. Skúšajúci : Charles Spiker, Henry Hornell.  

                   - Došlé dokumenty z FIFe potrebné ku skúške  pre kategóriu II, odoslané p. Bálikovej a Halickej.

22.5.2014 - oblastná súťaž mladch chovateľov mačiek na OV Nitra : skúšajúci pp. Ivanková, Voláriková

                 - zasadnutie členov ÚOK CHM SZCH v Bratislave od 15.00 hod - 19.30 hod.

25.5.2014 - aktualizácia web stránky - disciplinárna sekcia

26.5.2014 - UPOZORNENIE - vzhľadom na to, že Ing. Minárová je na GA FIFe v Rige od 25.5. - 1.6. 2014, práca na plemennej knihe je pozastavená.  Vydávanie PP a iných dokumentov bude pokračovať od 2.6.2014

                  -  začali sa prípravné diskusie k predloženým návrhom členských krajín FIFe na GA FIFe v Rige. Návrh SZCH má podporu. Náš delegát Ing. Minárová pripravuje  konečnú verziu návrhu v AJ, NJ a FJ na štvrtkové zasadnutie GA FIFe.

                  - Dr. Ivanková sa stretla s predsedom SZCH. Spoločne riešili naliehavý problém s programom plemennej knihy, funkčnosť počítača a pracovné zaradenie Ing. Minárovej na sekretariáte SZCH. 

27.5.214   - Dr. Ivanková sa stretla s tajomníkom SZCH. Spoločne riešili naliehavý problém s programom plemennej knihy, funkčnosť počítača a pracovné zaradenie Ing. Minárovej na sekretariáte SZCH.

 

 

Pripravujeme
Propozície na MVM 2014
MVM 18. - 19. 1. 2014 Košice
MVM 8. - 9. 2. 2014 BA Viničné
MVM 29. - 30. 3. 2014 BA
MVM 4. 5. 2014 Žilina
MVM 14. - 15. 6. 2014 BA Viničné
MVM 2. - 3. 8. 2014 BA
MVM 30. - 31. 8. 2014 Žilina
MVM 20. - 21. 9. 2014 BA Viničné
MVM 18. - 19. 10. 2014 BB
MVM 22. - 23. 11. 2014 Nitra
Propagačné výstavy 2014
Horúce novinky
Príhovor 2014
Volebný poriadok aktívu 2014
Národný víťaz 2014 / NW´14
Info pre ZO CHM SZCH 2014
Plemenná kniha
Zasadnutie ÚOK CHM 1/2014
Voľby do ÚOK CHM SZCH 2014
Celoslovenský aktív CHM SZCH 2014
Kandidáti do ÚOK CHM SZCH 2014
Zápisnica ÚOK CHM 1/2014
Národní víťazi 2013
Plemenná kniha - upozornenie
Zápisnica ÚOK CHM 2/2014
Zápisnica z celoslov. aktívu CHM 2014
XI. zjazd SZCH 2014
FIFe GA Riga 2014
INFORMÁTOR
Zasadnutie ÚOK CHM 3/2014
Zápisnica ÚOK CHM 3/2014
Zasadnutie ÚOK CHM 4/2014
Svetová výstava mačiek 2014
Zápisnica ÚOK CHM 4(2014

Copyright © 2008 Slovenský zväz chovateľov mačiek. Všetky práva vyhradené. Uverejnenie akejkoľvek časti stránky len s písomným súhlasom SZCH.
Created by Weblife. Powered by WEBLIFE CMS. Hosting by Weblife.