SlovenskyAnglicky
Menu
Úvod
História chovu mačiek na Slovensku
ÚOK CHM
Sekcie ÚOK CHM
Zákl.organizácie a klub SZCH
Dokumenty SZCH
Dokumenty FIFe
Dokumenty pre chovateľa
Poradcovia chovu
Plemenná kniha SZCH
Zoznam chovateľských staníc FIFe
Plemená mačiek
Dokumenty pre vystavovateľa
Medzinárodní posudzovatelia FIFe v SR
Kalendár výstav
História Svetových výstav mačiek
Súťaže
Zmluvy
História dokumentov ÚOK CHM
História dokumentov FIFe
Fotogaléria
Príspevky
Veterinár radí
Kontakt

INFORMÁTOR DECEMBER 2015

Vážení chovatelia a milovníci mačiek,

 

dovoľte mi aby som sa Vám všetkým poďakovala v mene ÚOK CHM SZCH. Odbor - chovateľov mačiek  dňa 31.12.2015 končí pod SZCH.

Chovatelia mačiek sa rozhodli osamostatniť a založiť samostatnú organizáciu pod názvom Federácia Felis Slovakia.

Novozaložená organizácia sa od 1.1.2016 stane členom medzinárodnej organizácii Fédération Internationale Féline ( FIFe ).

Viac informácii nájdete na  našej novej web stránke https://www.felisslovakia.sk/

PRAJEM KRÁSNE PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2016.

 

 

  

 

 

 

 

 

INFORMÁTOR NOVEMBER 2015

Činnosť plemennej knihy :

žiadosti o vydanie PP posielajte do 15.11.2015 na adresu : minarova@szch.sk

Dňa 15.11.2015 Ing. Minárová ukončí pracovný pomer v SZCH.

Od 15.11 - 15.12. 2015 budú všetky rodokmene, o ktoré bolo zažiadané do 15.11.2015, vydané pod SZCH. Na plemennej knihe budú v týchto dňoch pracovať : Ing. Minárová a Dr. Kováčová

Od 15.12 - 31.12. 2015 sa bude riešiť presun databázy PK  na FFS.

Od 1.1.2016 sa žiadosti o PP budú posielať prostredníctvom elektronickej podateľni a vydávanie rodokmeňov pod FFS začne od 15.1.2016.  

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budem informovať. 

 

Viac informácii získate zo zápisnice ÚOK CHM č. 2/2015 

 

 

INFORMÁTOR OKTÓBER 2015 

táto sekcia Vás bude pravidelne informovať o práci jednotlivých členov ÚOK CHM     

1.10. Žiadosť  Mrs. Ortoni Carmelina z Talianska o členstvo v SZCH bola schválená v zmysle pravidiel FIFe. 

4.10 Informačný servis 

10. - 11. 10 Medzinárodná výstava mačiek všetkých plemien v Banskej Bystrici 

INFORMÁTOR SEPTEMBER 2015 

táto sekcia Vás bude pravidelne informovať o práci jednotlivých členov ÚOK CHM    

7.9. Riešenie vydávania PP prostredníctvom plemennej knihy. Zasupovanie počas dovolenky.  

13.9 Propagačná výstava mačiek sa bude konať 17.10. 2015 v Prievidzi. 

14.9 Výpomoc na plemennej knihe. Vzhľadom na zvýšený počet nevybavených PP na SZCH bola dohodnutá dobrovoľná výpomoc prostredníctvom Dr. Moniky Kováčovej, ktorá bude vypomáhať s prácou na plemennej knihe Ing. Minárovej až do doby vybavenia všetkých žiadostí.   

16.9. Žiadosť Mrs. Ortoni Carmelina z Talianska o členstvo v SZCH. Žiadosť zaslaná v zmysle pravidiel FIFe do Talianska ( ANFI ) 

30.9. Žiadosť Mr Simone Caratozzolo bola FIFe schválená - ukončenie  tréningového procesu žiaka posudzovateľa.

30.9 Žiadosť Ing. Minárovej - skúška pre kategóriu II bola členmi ÚOK CHM schválená. Termín konania skúšky máj 2016 .  

 

INFORMÁTOR AUGUST 2015

táto sekcia Vás bude pravidelne informovať o práci jednotlivých členov ÚOK CHM  

8.8. Svetový deň mačiek.

       Celoštátna súťaž mladých chovateľov v Žarnovici  

26.8 Ing. Minárová je na dovolenke od 27.8. - 21.9. 2015. Plemenná kniha počas dovolenky nebude vybavovaná.

 

INFORMÁTOR JÚL 2015 

1.7.2015 POZOR zmena e mailovej adresy na plemennú knihu mačiek. Od 1.7.2015 nefunguje stránka szch.sk a ani žiadne maily. Vytvorili sme pre našich členov - chovateľov mačiek dočasný mail, na ktorý posielajte všetky dokumenty pre Ing. Minárovú na plemennú knihu  szch.cats@gmail.com.

Žiadosť majiteľky o zrušenie chovateľskej stanice vo FIFe Strieborná ruža..SK.

Informačný servis

14.7. Adresa plemennej knihy mačiek opäť funkčná.  minarova@ szch.sk

16.7 Žiadosť o výnimku ptre MVM Bratislava - odsúhlasená FIFe s uvedením podmienok dňa 29/7.

20.7. Uzávierka na MVM Bratislava predĺžená do 26.7.2015 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTOR JÚN 2015

1.6. Správu z Generálneho zasadnutia FIFe včetne prijatých návrhov nájdete v Horúcich novinkách.

2.6. Zasadnutie celoslovenského aktívu chovateľov mačiek sa uskutoční dňa 20.6.2015 v Bratislave. Viac v Horúcich novinkách. 

       Žiadosť o vstup do SZCH ZO Nitra pani  Annalisa Gra bola odsúhlasená ANFI.

8.6. Informačný servis pre verejnosť

12.6. Medzinárodná výstava mačiek sa bude konať tento víkend 13. - 14. 6. 2015 vo Viničnom.

20.6 sa konal Celoslovenský aktív chovateľov mačiek v Bratislave a odborný seminár Genetika mačiek II.

28.6. Informačný servis pre verejnosť

INFORMÁTOR MÁJ 2015 

5.5. Podmienky do súťaže Narodný víťaz SR pre rok 2015 - viď Horúce novinky

6.5. Zápsnica zo zasadnutia ÚOK CHM SZCH - viď Horúce novinky

12.5. Zasadnutie P RR SZCH bude 13.6.2015 v čase konania MVM Bratislava - Viničné

         Pozvánka na MVM Bratislava - Viničné. viď MVM 13. - 14. 6. 2015 časť Novinky,  

14.5 Pozvánka na Propagačnú výstavu mačiek 6.6.2015 - Košice - viď Propagačné výstavy 2015, časť Novinky 

17.5. Upozornenie pre všetky ZO CHM SZCH, ktoré majú záujem o založenie OZ a následne o vstup do Federácie Felis Slovakia, že termín ukončenia registrácie jednotlivých OZ je do 20.6.2015.   

18.5. Žiadosť pani  Elissabetta Di Salvo a pani Loredana Barissa z Talianska o vstup do ZO Nitra SZCH. Žiadosť odoslaná do ANFI na schválenie. Dńa 21.5. bola žiadosť schválená.

20.5. Príprava prednášky na celoslovenský aktív chovateľov mačiek. Téma :  Reprodukčné problémy mačiek z pohľadu chovateľa. Prednášajúci : Mgr. Monika Kováčová PhDr.

21.5. Žiadosť  Mgr. Moniky Kováčovej PhDr. na pozíciu tajomníčky v Ragdoll Breed Coucil. Žiadosť členmi ÚOK CHM SZCH schválená. Postúpená na FIFe.

22.5. Žiadosť pani Analissa Gra z Talianska o vstup do ZO Nitra SZCH. Žiadosť odoslaná do ANFI na schválenie.   

24.5. Budúci týždeň v Portugalsku bude Generálne zasadnutie FIFe, Seminár Chovateľsko registračný a seminár pre posudzovateľov a žiakov posudzovateľov. Celý program si môžete pozrieť v časti Horúce novinky GA FIFe 2015. SZCH - odbor mačky  zastupujú Dr. Soňa Ivanková a Ing. Gabriela Minárová.

INFORMÁTOR APRÍL 2015 

2.4.2015 Informačný servis.  

6.4.2015 Schválený návrh členmi ÚOK CHM. Transféry budú vydávať svojim členom jednotlivé ZO CHM SZCH. Tlačivo bude jednotné a k dispozícii vo Vašich ZO CHM SZCH. Poplatok určí ZO CHM SZCH.

22.4.2015 Žiadosť Mrs. Susanna Attorre z Talianska o vstup do SZCH. Odsúhlasené 3.5.2015.

24.4.2015 Aktív chovateľov mačiek je plánovaný na 20.6.2015 v Bratsilave. Bližšie informácie budú včas oznámené.

29.4.2015 Žiadosť Mrs. Sabrina Bellodi z Talianska o vstup do SZCH. Odsúhlasené 3.5.2015.

30.4.2015 Žiadosť Mrs. Marta Arlunno z Talianska o vstup do SZCH. Odsúhlasené 3.5.2015.

INFORMÁTOR MAREC 2015 

  7.3.2015 Pozvánka na zasadnutie ÚOK CHM SZCH na 14.3.2015 od 9.00 hod. na Krížnej 44 v Bratislave. Program v Horúcich novinkách.

               Pozvánka pre zástupcov jednotlivých ZO CHM SZCH na 14.3.2015 od 11.00 hod. na Krížnej 44 v Bratislave. 

  14.3.2015 Zasadala ÚOK CHM a zástupcovia ZO CHM SZCH sa dohodli na Stanovách novozaloženej organizácie. Zároveň bol dohodnutý ďalší postup registrácie jednotlivých OZ.   

  15.3.2015 Slovenský rozhlas - propagácia MVM Bratislava 21. - 22. 3. 2015

  16.3. 2015 Informačný servis pre laickú verejnosť - MVM Bratislava 21. - 22. 3. 2015 

 21.3. 2015 Vyhlásenie víťazov Národný víťaz 2014 na MVM 21. - 22. 3. 2015

  22.3.2015 Ponuka pre všetky ZO CHM SZCH. Časopis Chovateľ   http://casopischovatel.sk/ ponúka pre jednotlivé ZO CHM SZCH bezplatnú propagáciu svojej činnosti, chovateľských staníc.

                     V prípade záujmu prosím kontaktujte p. Dušana Barlíka :  barlik@casopischovatel.sk. Predplatiteľom časopisu zároveň ponúka bezplatnú inzerciu.

                     V aprílovom čísle ÚOK CHM bude propagovať všetky MVM konané v roku 2015 na Slovensku.  

25.3.2015 Oficiálna komunikácia s OVEK - členstvo p. Xue Hua.  

31.3.2015 Návrh presunúť kompetencie vydania transféru na ZO CHM SZCH.  

 

INFORMÁTOR FEBRUÁR 2015  

1.2.2015 Informačný servis 

6.2.2015 Predsedníctvo FIFe udelilo výnimku na organizovanie MVM Bratislava - Viničné 

7. - 8. 2. 2015 Medzinárodná výstava mačiek - Bratislava - Viničné  

9.2.2015 FIFe web stránka - výstavy. Vložený odkaz priamo na organizátora výstavy pre roky 2015 a 2016.  

14.2.2015 Zasadnutie P RR SZCH Bratislava

21.2.2015 Zasadnutie RR SZCH Vrútky 

                  Obe žiadosti - osamostatnenie odboru mačiek a bezplatné odovzdanie plemennej knihy podané predsedníčkou ÚOK CHM SZCH na RR SZCH boli schválené. 

25.2.2014 Žiadosť pani Mrs Andrei Sekanekovej o členstvo v SZCH bola odsúhlasená predchádzajúcou členskou krajinou ASFE FIFe.

INFORMÁTOR JANUÁR 2015 

 

1.1.2015 nové dokumenty na web stránke. Organizačné zabezpečenie - nájdete pod ÚOK CHM. Všetky zápisnice z roku 2014 sú presunuté do časti História dokumentov ÚOK a FIFe.

            Nakoľko nám nefunguje ešte nový program prosíme chovateľov aby poslali kópie diplomov a posudkov z výstav na adresu : Slávka Chrappová, Partizánska 13, 900 21 Svätý Jur,

            e mail : slavka.chrappova@gmail.com .  Podklady k vyhodnoteniu Národného víťaza 2014 odošlite do 10.1. 2015.  

2.1. 2015 Nové propozície na našej web stránke : Bratislava . Viničné 7. - 8. 2. 2015. Organizátor ZO CHM SZCH Bratislava 3.

5.1.2015  Nové propozície na našej web stránke : Bratislava 21 - 22. 3. 2015. Organizátor ZO CHM SZCH Bratislava 1.

6.1.2015  Zmeny vo FIFe Štandardoch a Pravidlách platných od 1.1.2015 skrátene :

- predbežné uznanie nových plemien : Selkirk Rex a Thai.

- plné uznanie plemena Singapurskej mačky ( platné už od 1.10.2014 ).

- EMS kód pre Britskú dlhosrstú mačku BLH non.

- uznanie kresby 25 ticked u BRI.

- nový proces pri iznávaní nových plemien.

- nový proces pri uznaní nových variet.

- podmienky členstva v Breed Council s neuznanými plemenami.

- BIS domácich mačiek : titul sa udľuje pre krátkosrstú domácu mačku a dlhosrstú domácu mačku.

- Vystavovanie v zahraničí. Všetky prihlášky zvierat, ktoré sú vystavované v zahraničí sa musia poslať na vedomie ZO CHM SZCH kde vlastník je členom.

- Kombinovaná BIS. Je možné kombinovať BIS I + II spolu . a III a IV kategóriu spolu.

- Breed BIS. Už nie je povinné nahlasovať Breed BIS pred výstavou.

- Akékoľvek deformácie lepky  vedú k diskvalifikácii.

- Triedy 13 a. b.c. na non Európskych výstavách hodnotia dvaja non Európsky FIFe posudzovatelia alebo jeden  FIFe posudzovateľ a jeden non Európsky FIFe posudzovateľ.

- Na non Európske výstave môže mať skúšajúci posudzovateľ max 45 zvierat počas jedného dňa.     

- Študent posudzovateľ musí ku skúške predložiť certifikáty s plne uznanými plemenami. Dočasne uznané plemená sú len doporučené. 

- Ročný poplatok FIFe posudzovateľa pre FIFe sa zvýšil na 100 EUR.

- Návrhy pre FIFe GA sa musia poslať elektronicky a to použitím len vo FIFe formulára.

- Všetky FIFe tlačivá pre rok 2015 sú jedine platné a musia sa rešpektovať bez zmien.  

FIFe zrušilo povinnosť vystaviť transfer mačke opúšťajúcej danú členskú krajinu FIFe a jej plemennú knihu. V prípade, že vlastník mačky bude trvať na vystavení transféru, plemenná kniha mu ho vystaví za poplatrok.

7.1.2015 Informačný servis pre verejnosť.  

8.1.2015 ZO CHM Senec - Club Italia vzhľadom na nové stanovy SZCH  čl.III, §9, bod 2 zrušia ich organizáciu k 31.1.2015 a všetci členovia od 1.2.2015 sa stanú členmi ZO CHM Nitra.

13.1.2015  Žiadosť ZO CHM BA1 prijať novú členku Mrs Jekaterina Muzychko zo Švajčiarska bola národným členom FIFe - Švajčiarskom schválená.

                   Žiadosť ZO CHM Senec - Club Italia prijať nové členky Mrs. Silvia Ranzani a Mrs. Agnes Yuen Fung Lou bola národným členom FIFe - Talianskom schválená k 15.1.2015.

18.1.2015  Informácia o plánovanom stretnutí klubov chovateľov Mainských mývalých mačiek a MVM, ktoré sa bude konať v Dánsku v 20. - 21.júna 2015.

19.1.2015 Žiadosť ZO CHM Senec - Club Italia prijať novú členku Mrs. Debora Salvalaggio z Talianska. Žiadosť odoslaná na schválenie národnému členovi FIFe - Taliansku.

21.1.2015 Aktivita žiakov posudzovateľov za rok 2014 - spracovala Katarína Báliková na odoslanie pre FIFe.

22.1.2015 Žiadosť pani Aleny Mostnej o pomoc s riešením problému. Žiadosť postúpená členom ÚOK CHM a disciplinárnej komisii na vyjadrenie. 

               Žiadosť hlavnej poradkyni chovu aby všetci poradcovia chovu do konca januára zaslali vysvedčenia zo stewardovania za predchádzajúci rok 2014 (podľa čl. 6.1 Zásad pre činnosť poradcov chovu) a v prípade potreby zaslali pripomienky k Zásadám pre činnosť poradcov chovu do konca februára 2015.

25.1.2015 Žiadosť ZO CHM Senec - Club Italia pre Mrs. Debora Salvalaggio   bola schválená národným členom FIFe - Talianskom.

30.1.2015 Žiadosť ZO CHM Senec - Club Italia pre Mrs Lina Abate bola schválená členom FIFe - Talinskom. 

31.1.2015 Odoslané potvrdenie pre FIFe - členovia Breed Council zo SZCH.   

                 Zasadnutie P RR SZCH bude  14.2.2015. Predpokladaný termín RR SZCH je 21.2.2015.

                  ZO CHM Senec - Club Italia bola zrušená. Všetci členovia od 1.2.2015 sa stávajú členmi ZO CHM Nitra.               

                    Nové FIFe dokumenty platné od 1.1.2015  sú zverejnené na web stránke. Štatút , Všeobecné pravidlá, Breed Council,  Pravidlá pre posudzovateľov a žiakov posudzovateľov.    

Pripravujeme
Propozície na MVM 2015
Propagačné výstavy 2015
Výsledky MVM 2015
Horúce novinky
PF 2015
Príhovor 2015
INFORMÁTOR 2015
Zasadnutie ÚOK CHM 1/2015
Národní víťazi SR 2014
Zápisnica ÚOK CHM 1/2015
Národný víťaz SR 2015
GA FIFe 2015 Portugalsko
NV 2015 - priebežné výsledky
Celoslovenský aktív CHM SZCH 2015
Seminár Royal Canin 2015
Zápisnica z celoslov. aktívu CHM 2015
Zápisnica ÚOK CHM 2/2015

szch-macky.sk
Created by Weblife. Powered by WEBLIFE CMS. Hosting by Weblife.