SlovenskyAnglicky
Menu
Úvod
História chovu mačiek na Slovensku
ÚOK CHM
Sekcie ÚOK CHM
Zákl.organizácie a klub SZCH
Dokumenty SZCH
Dokumenty FIFe
Dokumenty pre chovateľa
Poradcovia chovu
Plemenná kniha SZCH
Zoznam chovateľských staníc FIFe
Plemená mačiek
Dokumenty pre vystavovateľa
Medzinárodní posudzovatelia FIFe v SR
Kalendár výstav
História Svetových výstav mačiek
Súťaže
Zmluvy
História dokumentov ÚOK CHM
História dokumentov FIFe
Fotogaléria
Príspevky
Veterinár radí
Kontakt

 

INFORMÁTOR APRÍL 2015 

táto sekcia Vás bude pravidelne informovať o práci jednotlivých členov ÚOK CHM

2.4.2015 Informačný servis.  

6.4.2015 Schválený návrh členmi ÚOK CHM. Transféry budú vydávať svojim členom jednotlivé ZO CHM SZCH. Tlačivo bude jednotné a k dispozícii na stránke                  už čoskoro. Poplatok určí ZO CHM SZCH.

INFORMÁTOR MAREC 2015 

  7.3.2015 Pozvánka na zasadnutie ÚOK CHM SZCH na 14.3.2015 od 9.00 hod. na Krížnej 44 v Bratislave. Program v Horúcich novinkách.

               Pozvánka pre zástupcov jednotlivých ZO CHM SZCH na 14.3.2015 od 11.00 hod. na Krížnej 44 v Bratislave. 

  14.3.2015 Zasadala ÚOK CHM a zástupcovia ZO CHM SZCH sa dohodli na Stanovách novozaloženej organizácie. Zároveň bol dohodnutý ďalší postup registrácie jednotlivých OZ.   

  15.3.2015 Slovenský rozhlas - propagácia MVM Bratislava 21. - 22. 3. 2015

  16.3. 2015 Informačný servis pre laickú verejnosť - MVM Bratislava 21. - 22. 3. 2015 

 21.3. 2015 Vyhlásenie víťazov Národný víťaz 2014 na MVM 21. - 22. 3. 2015

  22.3.2015 Ponuka pre všetky ZO CHM SZCH. Časopis Chovateľ   http://casopischovatel.sk/ ponúka pre jednotlivé ZO CHM SZCH bezplatnú propagáciu svojej činnosti, chovateľských staníc.

                     V prípade záujmu prosím kontaktujte p. Dušana Barlíka :  barlik@casopischovatel.sk. Predplatiteľom časopisu zároveň ponúka bezplatnú inzerciu.

                     V aprílovom čísle ÚOK CHM bude propagovať všetky MVM konané v roku 2015 na Slovensku.  

25.3.2015 Oficiálna komunikácia s OVEK - členstvo p. Xue Hua.  

31.3.2015 Návrh presunúť kompetencie vydania transféru na ZO CHM SZCH.  

 

INFORMÁTOR FEBRUÁR 2015  

1.2.2015 Informačný servis 

6.2.2015 Predsedníctvo FIFe udelilo výnimku na organizovanie MVM Bratislava - Viničné 

7. - 8. 2. 2015 Medzinárodná výstava mačiek - Bratislava - Viničné  

9.2.2015 FIFe web stránka - výstavy. Vložený odkaz priamo na organizátora výstavy pre roky 2015 a 2016.  

14.2.2015 Zasadnutie P RR SZCH Bratislava

21.2.2015 Zasadnutie RR SZCH Vrútky 

                  Obe žiadosti - osamostatnenie odboru mačiek a bezplatné odovzdanie plemennej knihy podané predsedníčkou ÚOK CHM SZCH na RR SZCH boli schválené. 

25.2.2014 Žiadosť pani Mrs Andrei Sekanekovej o členstvo v SZCH bola odsúhlasená predchádzajúcou členskou krajinou ASFE FIFe.

INFORMÁTOR JANUÁR 2015 

 

1.1.2015 nové dokumenty na web stránke. Organizačné zabezpečenie - nájdete pod ÚOK CHM. Všetky zápisnice z roku 2014 sú presunuté do časti História dokumentov ÚOK a FIFe.

            Nakoľko nám nefunguje ešte nový program prosíme chovateľov aby poslali kópie diplomov a posudkov z výstav na adresu : Slávka Chrappová, Partizánska 13, 900 21 Svätý Jur,

            e mail : slavka.chrappova@gmail.com .  Podklady k vyhodnoteniu Národného víťaza 2014 odošlite do 10.1. 2015.  

2.1. 2015 Nové propozície na našej web stránke : Bratislava . Viničné 7. - 8. 2. 2015. Organizátor ZO CHM SZCH Bratislava 3.

5.1.2015  Nové propozície na našej web stránke : Bratislava 21 - 22. 3. 2015. Organizátor ZO CHM SZCH Bratislava 1.

6.1.2015  Zmeny vo FIFe Štandardoch a Pravidlách platných od 1.1.2015 skrátene :

- predbežné uznanie nových plemien : Selkirk Rex a Thai.

- plné uznanie plemena Singapurskej mačky ( platné už od 1.10.2014 ).

- EMS kód pre Britskú dlhosrstú mačku BLH non.

- uznanie kresby 25 ticked u BRI.

- nový proces pri iznávaní nových plemien.

- nový proces pri uznaní nových variet.

- podmienky členstva v Breed Council s neuznanými plemenami.

- BIS domácich mačiek : titul sa udľuje pre krátkosrstú domácu mačku a dlhosrstú domácu mačku.

- Vystavovanie v zahraničí. Všetky prihlášky zvierat, ktoré sú vystavované v zahraničí sa musia poslať na vedomie ZO CHM SZCH kde vlastník je členom.

- Kombinovaná BIS. Je možné kombinovať BIS I + II spolu . a III a IV kategóriu spolu.

- Breed BIS. Už nie je povinné nahlasovať Breed BIS pred výstavou.

- Akékoľvek deformácie lepky  vedú k diskvalifikácii.

- Triedy 13 a. b.c. na non Európskych výstavách hodnotia dvaja non Európsky FIFe posudzovatelia alebo jeden  FIFe posudzovateľ a jeden non Európsky FIFe posudzovateľ.

- Na non Európske výstave môže mať skúšajúci posudzovateľ max 45 zvierat počas jedného dňa.     

- Študent posudzovateľ musí ku skúške predložiť certifikáty s plne uznanými plemenami. Dočasne uznané plemená sú len doporučené. 

- Ročný poplatok FIFe posudzovateľa pre FIFe sa zvýšil na 100 EUR.

- Návrhy pre FIFe GA sa musia poslať elektronicky a to použitím len vo FIFe formulára.

- Všetky FIFe tlačivá pre rok 2015 sú jedine platné a musia sa rešpektovať bez zmien.  

FIFe zrušilo povinnosť vystaviť transfer mačke opúšťajúcej danú členskú krajinu FIFe a jej plemennú knihu. V prípade, že vlastník mačky bude trvať na vystavení transféru, plemenná kniha mu ho vystaví za poplatrok.

7.1.2015 Informačný servis pre verejnosť.  

8.1.2015 ZO CHM Senec - Club Italia vzhľadom na nové stanovy SZCH  čl.III, §9, bod 2 zrušia ich organizáciu k 31.1.2015 a všetci členovia od 1.2.2015 sa stanú členmi ZO CHM Nitra.

13.1.2015  Žiadosť ZO CHM BA1 prijať novú členku Mrs Jekaterina Muzychko zo Švajčiarska bola národným členom FIFe - Švajčiarskom schválená.

                   Žiadosť ZO CHM Senec - Club Italia prijať nové členky Mrs. Silvia Ranzani a Mrs. Agnes Yuen Fung Lou bola národným členom FIFe - Talianskom schválená k 15.1.2015.

18.1.2015  Informácia o plánovanom stretnutí klubov chovateľov Mainských mývalých mačiek a MVM, ktoré sa bude konať v Dánsku v 20. - 21.júna 2015.

19.1.2015 Žiadosť ZO CHM Senec - Club Italia prijať novú členku Mrs. Debora Salvalaggio z Talianska. Žiadosť odoslaná na schválenie národnému členovi FIFe - Taliansku.

21.1.2015 Aktivita žiakov posudzovateľov za rok 2014 - spracovala Katarína Báliková na odoslanie pre FIFe.

22.1.2015 Žiadosť pani Aleny Mostnej o pomoc s riešením problému. Žiadosť postúpená členom ÚOK CHM a disciplinárnej komisii na vyjadrenie. 

               Žiadosť hlavnej poradkyni chovu aby všetci poradcovia chovu do konca januára zaslali vysvedčenia zo stewardovania za predchádzajúci rok 2014 (podľa čl. 6.1 Zásad pre činnosť poradcov chovu) a v prípade potreby zaslali pripomienky k Zásadám pre činnosť poradcov chovu do konca februára 2015.

25.1.2015 Žiadosť ZO CHM Senec - Club Italia pre Mrs. Debora Salvalaggio   bola schválená národným členom FIFe - Talianskom.

30.1.2015 Žiadosť ZO CHM Senec - Club Italia pre Mrs Lina Abate bola schválená členom FIFe - Talinskom. 

31.1.2015 Odoslané potvrdenie pre FIFe - členovia Breed Council zo SZCH.   

                 Zasadnutie P RR SZCH bude  14.2.2015. Predpokladaný termín RR SZCH je 21.2.2015.

                  ZO CHM Senec - Club Italia bola zrušená. Všetci členovia od 1.2.2015 sa stávajú členmi ZO CHM Nitra.               

                    Nové FIFe dokumenty platné od 1.1.2015  sú zverejnené na web stránke. Štatút , Všeobecné pravidlá, Breed Council,  Pravidlá pre posudzovateľov a žiakov posudzovateľov.    

Pripravujeme
Propozície na MVM 2015
Propagačné výstavy 2015
Horúce novinky
PF 2015
Príhovor 2015
INFORMÁTOR 2015
Zasadnutie ÚOK CHM 1/2015
Národní víťazi SR 2014

Copyright © 2008 Slovenský zväz chovateľov mačiek. Všetky práva vyhradené. Uverejnenie akejkoľvek časti stránky len s písomným súhlasom SZCH.
Created by Weblife. Powered by WEBLIFE CMS. Hosting by Weblife.